Många titta på Det okända på TV och hur det utförs husrensningar.
Men vad är egentligen en husrensning och varför kan en sådan behöva göras?

I ett hus kan det finnas andar dvs energier. Dessa andar/energier kan var bundna till en plats, en person eller en sak.

Platsbundna andar kan tillhöra själva huset, men även marken som huset står på. Det kan också vara att de har en anknytning till ett hus eller byggnad av nåt slag som stått på den marken tidigare.

Personbundna andar är knutna till en viss person i huset. Det kan vara släkt, vän eller någon som man bara har mött en kort stund någon gång i livet. Men det också vara någon man inte alls känner.
Vi kan också dra till oss andar helt omedvetet för att vi är öppna och mottagliga. Viktigt är då att man kan hantera detta. Vi kan också dra till oss negativa andar/energier genom tex stress.

Sakbundna andar är kopplade till en sak i huset. Har du renoverat med gammalt material kan de funnits i det materialet. Köper du något i second hand/loppis kan du få med dessa energier genom den saken.

Man kan säga att husrensning är en platsbalansering. Mediet går runt och tar in de obalanserade energier som finns. Ofta kan mediet beskriva de andar som finns på platsen. Ibland kan man känna igen dem och ibland är de helt obekanta. Får mediet in budskap berättar man om dessa.

År det så att det är andar som ej gått över till andra sidan hjälper mediet dem över till ljuset. Men det finns också andar som har gått över till ljuset men som då och då kommer och hälsar på. Dessa är oftast goda andar

En husrensning kan ta allt från 15 min upp till några timmar. Ibland kan det behövas att mediet kommer ytterligare en gång.

Vill du veta mer – eller kanske boka en husrensning – kontakta oss.

Pris: 60 min / 650:- + 18:50/mil