HÄLSA PÅ erbjuder kurs i Hot stone massage. Hot stone massage är en holistisk behandling där terapeuten använder sig av varma lavastenar och aromaoljor. Stenarnas värmande effekt förstärker och fördjupar massagens förmåga att reducera spänningar, minska stress och på så sätt återställa balansen hos individen. Stenarna blir en förlängning av terapeutens händer. Hot stone massage ger en känsla av totalt kroppsligt välbefinnande.
Lavastenarna kommer från Peru. Där poleras och slipas de av vind och vatten. Stenarna innehåller mineraler och framför allt järn, som absorberas genom huden. Dessa stenar har förmåga att bevara värme. Denna behandling är mycket efterfrågad.

Du har själv med dig stenarna.

Kursen ger dig: Teoretisk och praktisk utbildning i hot stone massage

Ingår: Kursmaterial med , samt information. Kursintyg. För- och eftermiddagsfika. Gratis handledning efter kursen via telefon eller mail.

Kursen är på två dagar. Tid: 10-ca 17/18

Pris:  3500:- inkl moms