Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull för såväl läkning, lindring, avslappning, stressreduktion som för den personliga och andliga utvecklingen.

Man kan ge reiki vid tex värk, spänningar, smärta, fysiska, emotionella och psykiska obalanser eller har behov av att slappna av, komma i balans, få personlig utveckling eller ha en skön stund för återhämtning.

Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket.
Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Privatpersoner: HÄLSA PÅ håller reiki kurser med jämna mellanrum. Kursen är en helg där vi lördagen jobbar 9-16 och söndagen 9.30-ca 15/16. Det ingår litteratur, initiering samt diplom. Även lätt frukost, lunch samt em fika ingår

Företag: HÄLSA PÅ i Vellinge skräddarsyr utbildning anpassade till målgruppen. Det ingår litteratur, initiering samt diplom. Kanske vill ni att vi kommer ut till er på företaget och utbildar hela grupper. Eller ni vill skicka personal hit till HÄLSA PÅ för att gå utbildningen. Reiki är något som ni har nytta av både bland personalen och ut till tex era vårdtagare.