Mina utbildningar

Friskvårdsterapeut och kostkonsult med KBT-inriktning (2010- 2011)

Samtalsledare inom KBT (2011- 2012)

Kris och krishantering (2012)

Bowenterapeut (2011- 2012)

Fortbildning Bowen terapeut (2012)

Medicinsk baskunskap (2011- 2012)

Regndroppsmassage (2012)

Reiki I II III (2015) Usui Shikj Reiki Ryoho

Reiki Master Teacher (2016) Usui Shikj Reiki Ryoho

Fortbildning Regndroppsmassage (2017)

 

HÄLSA PÅ är medlem i SFKM – Skandinaviska Förbundet Kompletär medicin samt Förenade Reikiförbundet